Site veya Bina Tarafından Alınan Kararlara İtiraz / Mahkeme Süreci

Site veya binanızda sizin itirazına rağmen yada toplantıda olmamanıza rağmen alınan kararlara itiraz süreçlerini bu yazı içeriğinde bulacaksınız. Yapılacak itirazlar 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda acıkça belirtilmiştir. Anagayrimenkul (bina/site) kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Yönetim işlemi kat malikleri kurulu, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri ile yapılacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bütün kat malikleriyle, yönetici, denetçiler ve kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, binanın  kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında, yöneticiler ile denetçiler arasında, denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Buna göre bina veya Devamı … Read More …

GAYRİMENKUL DEĞERLEMENİN ÖNEMİ

 1.GAYRİMENKUL DEĞERLEME NEDİR ? Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belirli bir tarihteki alım satım fiyatının basiretli taraflar arasında gerçekleştiği varsayılarak bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir. Bu tanımlamanın ne anlama geldiğini belirtmem gerekirse, Değerleme konusunu: Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi, Gayrimenkul bağlı hak ve faydaları (irtifak hakları vs.) oluşturmaktadır. Ayrıca değer tespiti yapılırken değerlemenin yapıldığı tarih dikkate alınması gereklidir. İleriki dönemleri ilgilendiren gelecek değer tespiti ve geçmiş dönemlere yönelik değer tespitlerin yapılmasıda mümkündür. Örneğin, kamu mülkiyetinde bulunan bir gayrimenkulün 3. Sahışlar tarafından kullanılması sonucu, geçmişe yönelik kira getiri tespiti yapılması ve buna Devamı … Read More …

KAT İRTİFAKI NEDİR ? NASIL KURULUR ? ÖRNEK YÖNETİM PLANI

1.KAT İRTİFAKI NEDİR ? Merhabalar, bu yazımda kat irtifakı nedir ? ve Nasıl kurulacağına dair detayları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yazının içinde örnek yönetim planıda mevcuttur. Kat irtifakı bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazlar üzerinde kurulan ve ana sicillerde kat mülkiyeti kütüğüne kaydedilen haklardır. Bağımsız bölüm numarası, mimari proje kat planları üzerinde 1’den başlayarak numaralandırılır. Bu tür taşınmazların niteliği genelde daire, işyeri, dükkan ve depo gibi mülklerdir. Bu taşınmazlar sicillere kaydedilir. Tapu sicili ana siciller ve yardımcı sicillerden oluşur. Ana Siciller: Tapu Kütüğü Kat Mülkiyeti Kütüğü Yevmiye Defter Resmi Belgeler Plan Yardımcı Siciller: Mal Sahipleri Sicili Aziller Sicili Düzeltmeler Kamu Orta Malları Sicili Devamı … Read More …

AMERİKA’DA GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda gayrimenkul değerleme sistemi hakkında detayları sizlerle paylaşacağım. Tarafsız bir gözle Amerika’daki yapılaşma modeli sanki cetvelle çizilerek oluşturulmuş şehirler, geniş yollar ve park alanları, konut ve ticari ünitelerin birbirinden bağımsızlığı ve yaşayanların hakkettiğiniz bir modelle karşımıza çıkmaktadır.  Asıl konumuz olan gayrimenkul değerlemeye dönelim. İlk olarak gayrimenkul değeri nedir ? Değerleme yapıldığı tarihte mevcut veriler ışığında tespit edilen değere denilmektedir. Değer tespiti yaparken piyasa verileri bizim değerleme modelimizin temelini oluşturmaktadır. Yani resmi kurumların, bağımsız kuruluşların bünyesinde bulunan yada sektörel organizasyonlar tarafından belirlenen değer tespitlerine yakın olmalıdır. Bu sayede değerin doğruluğu test edilebilir. Aksi taktirde yapılan bütün değerleme faaliyetleri Devamı … Read More …

Bağımsız Bölüm Nedir ? – Ses Kaydı Mevcuttur.

Bütün yazıyı ses kaydı olarak dinleyebilirsiniz.  SES KAYDI  Bağımsız bölüm numarası gayrimenkul ile ilgilenen herkesin dolaylı veya dolaysız olarak kullandığı teknik numaralardır. Bu numaralar kat irtifakı veya kat mülkiyeti türündeki tapularda bulunmaktadır. Kat Numarası : Zemin Bağımsız Bölüm Numarası : 2 yazan bir tapu üzerindeki bu numaralandırma ile, mimari projesinde o gayrimenkulün alan ve konumsal özelliklerini tespit edilebilir. Bunlara ek olarak 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre bağımsız bölüm, binanın, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya uygun kısımlarıdır. Bu yazının içeriğinde bağımsız bölüm brüt alanı, net alanı ile toplam brüt ve net alanı hakkında özellikle proje satışlarında daire ve dükkan Devamı … Read More …

İnşaat ve İmar Terimleri – Construction and Zoning Terms

Yerleşme Alanı: imar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. İmar Adası: imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. İmar Parseli: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. Kadastro Adası: kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. Kadastro Parseli: kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. Yapı: karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. Bina: kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine Devamı … Read More …

ARSA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER – BÖLÜM 1

ARSA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER – BÖLÜM 1 1.GİRİŞ Merhabalar, arsa yatırımı yaparken dikkat etmeniz gereken temel faktörleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak arsa kavramının tanımını yapmak gerekirse, yüksek yoğunluklu yapılaşmaya elverişli toprak parçalarına arsa denilmektedir. Yani, uygulama imar planlarına uygun ve belirtilen yapılaşma koşullarında yapı inşa edebileceğimiz toprak parçalarıdır. Bu toprak parçalarının mutlaka bir yola (imar yoluna) cephesi bulunmalıdır. Çok kısaca konumuzun temelini oluşturan nazım ve uygulama imar planı türlerinden bahsetmek istiyorum. Nazım İmar Planı: Varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak Devamı … Read More …