İmar ve Tapu Kanunu Değişiyor – İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER

Kanun teklifi meclise sunuldu. Kabul edilmesi halinde tapu ve imar işlemlerinde çok sayıda değişikler olacaktır. Değişikliklerin neler olduğunu ve diğer detayları bu yazının içinde bulabilirsiniz. Bu kanun teklifi çok sayıda değişiklikler getirmiştir. İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER Tapu uygulamalarında bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ve teknolojik gelişmeler sonucu işlevsiz halde bulunan uygulamaların kaldırılması ile yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın tapu işlemlerine hız kazandırılması amaçlanmaktadır. Süresini dolduran ipoteklerin malikin talebiyle terkini sağlanarak tapu sicilinin düzenli tutulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan değişiklikle; maliklerin tapuları ile oturdukları bağımsız bölüm numaralarının çeşitli hatalar nedeniyle farklı olması durumlarında bunların düzeltilmesi yoluna gidilerek yaşanan sıkıntıların önüne Devamı … Read More …

Brüt ve Net Alan Tespiti Nasıl Yapılır

GİRİŞ İnşaat projelerinde, daireler pazarlanırken net alan ile brüt alan arasında oldukça fazla farkın olması yatırımcıyı kandırmaya yönelik bir faaliyet olarak bazı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumların tespitinin nasıl yapılacağını bu yazının içerisinde bulabilirsiniz. BAĞIMSIZ BÖLÜM NEDİR ? İlk olarak mevcut tapunuz kat irtifak veya kat mülkiyet tapusu niteliğinde ise bağımsız bölümün kavramını açıklamak gerekmektedir. Kat mülkiyeti kanunu’na göre, anagayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümlerdir. Bağımsız bölüm tanımı içine daire, işyeri, ofis, büro, çatı arası piyesli mesken vb. nitelikte taşınmazlar girebilmektedir. Ayrıca bağımsız bölüme sahip tapuların niteliği kat irtifak veya kat mülkiyet tapusu olup Devamı … Read More …

Şehir Planlama ve Kentsel Dönüşüm Hakkında Bilinmesi Gereken Kavramlar

Bu yazının içeriğinde şehir planlama, arsa geliştirme, imar planları okuma, imar barışı ve kentsel dönüşüm sürecinde bilinmesi gereken kavramlar açıklanmıştır. Her bir kavram oldukça büyük öneme sahiptir. Bu kavramlar gayrimenkul yatırımlarının temelini oluşturmaktadır.  Merkezi iş alanı: İmar planlarında yönetim, turizm, sosyal kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış kentin merkezinde kalan bölgedir. Bu bölgede yönetimle ilgili idari tesis alanları, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka gibi ticaret ve finans tesis alanları, turizm tesis alanları, sosyal kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, park ve benzeri yeşil alanlar, spor alanları kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri alanları, kamuya ve özel Devamı … Read More …

Yabancılara Satış ve Vatandaşlık Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gayrimenkul edinimi ve vatandaşlık kazanımı hakkındaki detaylı bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. Kısa bir özet geçmek gerekirse ilk olarak, • Alınacak gayrimenkulün seçimi ve anlaşma sağlanması, • 250.000 USD (Amerikan Doları) bedelinde ekspertiz raporu hazırlanması, • Tapu müdürlüğüne satış için başvuru yapılması ve tapu alınması, • Nüfus müdürlüğüne vatandaşlık kazanımı başvuru sürecinden oluşmaktadır. Ekspertiz Raporu Sonrası Tapuya Başvuru Süreci Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir. (Ön başvurular öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılmalıdır.) Tapu Başvurusu İçin Gerekli Belgeler • Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, Devamı … Read More …

Yeni Yargı Reformunun Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

Açıklanan yargı reformu metnine göre gayrimenkul işlemlerine dayalı davaları etkileyecek çeşitli kararların alınabileceği belirtilmiştir. Bunların başında ihitisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacaktır. Uzmanlık gerektiren bu alanlar kendi içinde çok geniş bir mevzuat sistemine sahiptir. Buna benzer bir mahkeme türü de halen akif olan ve hukuk mahkemeleri sınıfındaki kadastro mahkemeleridir. Bu tür mahkemelerde hakimin tamamen bu konulara odaklanması ve uzmanlaşması dava sürecini oldukça pozitif etkileyecektir. İmar planlarındaki dava sürecindeki yetkili mahkemeleri aşağıda görebilirsiniz. İmar Planlarına İtiraz Süreci Üst mahkeme pozisyonunda olan danıştayın iş bölümü mevzuatında imarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre Danıştay 6. Dairesi aşağıdaki Devamı … Read More …