Yeni Yargı Reformunun Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

Açıklanan yargı reformu metnine göre gayrimenkul işlemlerine dayalı davaları etkileyecek çeşitli kararların alınabileceği belirtilmiştir. Bunların başında ihitisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacaktır. Uzmanlık gerektiren bu alanlar kendi içinde çok geniş bir mevzuat sistemine sahiptir. Buna benzer bir mahkeme türü de halen akif olan ve hukuk mahkemeleri sınıfındaki kadastro mahkemeleridir. Bu tür mahkemelerde hakimin tamamen bu konulara odaklanması ve uzmanlaşması dava sürecini oldukça pozitif etkileyecektir. İmar planlarındaki dava sürecindeki yetkili mahkemeleri aşağıda görebilirsiniz. İmar Planlarına İtiraz Süreci Üst mahkeme pozisyonunda olan danıştayın iş bölümü mevzuatında imarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre Danıştay 6. Dairesi aşağıdaki Devamı … Read More …