Şehir Planlama ve Kentsel Dönüşüm Hakkında Bilinmesi Gereken Kavramlar

Bu yazının içeriğinde şehir planlama, arsa geliştirme, imar planları okuma, imar barışı ve kentsel dönüşüm sürecinde bilinmesi gereken kavramlar açıklanmıştır. Her bir kavram oldukça büyük öneme sahiptir. Bu kavramlar gayrimenkul yatırımlarının temelini oluşturmaktadır.  Merkezi iş alanı: İmar planlarında yönetim, turizm, sosyal kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış kentin merkezinde kalan bölgedir. Bu bölgede yönetimle ilgili idari tesis alanları, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka gibi ticaret ve finans tesis alanları, turizm tesis alanları, sosyal kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, park ve benzeri yeşil alanlar, spor alanları kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri alanları, kamuya ve özel Devamı … Read More …