İmar ve Tapu Kanunu Değişiyor – İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER

Kanun teklifi meclise sunuldu. Kabul edilmesi halinde tapu ve imar işlemlerinde çok sayıda değişikler olacaktır. Değişikliklerin neler olduğunu ve diğer detayları bu yazının içinde bulabilirsiniz. Bu kanun teklifi çok sayıda değişiklikler getirmiştir. İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER Tapu uygulamalarında bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ve teknolojik gelişmeler sonucu işlevsiz halde bulunan uygulamaların kaldırılması ile yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın tapu işlemlerine hız kazandırılması amaçlanmaktadır. Süresini dolduran ipoteklerin malikin talebiyle terkini sağlanarak tapu sicilinin düzenli tutulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan değişiklikle; maliklerin tapuları ile oturdukları bağımsız bölüm numaralarının çeşitli hatalar nedeniyle farklı olması durumlarında bunların düzeltilmesi yoluna gidilerek yaşanan sıkıntıların önüne Devamı … Read More …