Varlık Barışı – Para Akışı ve İşlem Süreci

Varlık barışı ile gayrimenkul sektörüne daha fazla hareket gelmesi beklenmektedir. Detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt dışından varlığını Türkiye’ye getirenlerin tüzel kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu tüzel kişinin kanuni temsilcileri, ortakları ve vekilleri ile bunların ortak oldukları şirketler den avantajlardan yararlanabileceklerdir. Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin gerçek kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu gerçek kişinin yönetiminde bulunduğu veya ortak olduğu şirketler de  avantajlardan yararlanabileceklerdir. Örnek: Türkiye’de  Bayan (S), 2009 yılında yurt dışında bilişim teknolojilerine yatırım yapan bir şirket kurmuş, bu şirkete ait ortaklık paylarını 2015 yılında yurt dışında yerleşik bir holdinge kazançlı olarak satmış ve bu satıştan elde ettiği hasılat ile altın satın Devamı … Read More …

Gayrimenkul Yatırımı; Aile + Eğlence + Kazanç Demektir.

Evet kısaca gayrimenkul yatırımı başlıkta tanımladığımız gibi aile, eğlence ve kazanç anlamına gelmektedir. Neden Aile  Gayrimenkul yatırımı yaparken öncelikle aileniz için yaşayacağınız en iyi ortamı düşünerek ona göre yatırım yaparsanız. Alansal olarak ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığına, konum ve lokasyonuna, bahçesinin olup olmadığına ve güneş alış süresine kadar bütün faktörler sizin için çok önemlidir. Yaptığınız bu yatırım sizler ve tüm aile üyelerinizin geleceği demektir. Gayrimenkul yatırımlarını sadece konut olarak düşünmeyin çocuklarınız için bir arsa ya da dükkan yatırımı ile yolunuza devam edebilirsiniz. İster oturmak için isterse yatırım için en iyi enstrüman gayrimenkuldür. Önceki yazımda gayrimenkul yatırımlarında yüksek kazanç elde etmeniz için gerekli Devamı … Read More …

Para Biriktirmek Mi İstiyorsun ? Yoksa Para Kazanmak Mı? İŞTE ASIL MESELE BU

Para biriktirmek istiyorsanız bankadaki mevzuat hesabınızı doldurabilirsiniz. Fakat para kazanmak istiyorsanız Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmanız gerekmektedir. Aklınızda gene mevzuat hesabı, altın veya döviz olabilir. Hiç düşündünüz mü? Bu yatırım araçlarında getiriler düştüğünde sığınacağınız TEK LİMAN yine gayrimenkul olacağını. Bu konu hakkında sizlere kısa öneriler vermek istiyorum. GAYRİMENKUL dediğimizde aklınıza sadece konut gelmesin lütfen !!! lütfen !!! Gayrimenkul Tür olarak temelde 3′ e ayrılmaktadır. *Konut *Arazi- Arsa  *Ticari (otel, dükkan, kira getiren konut, ofis, hastane vs.) *İrtifak Hakları Sizce hangi tür gayrimenkule yatırım yaparsınız çok daha fazlasını kazanırsınız ? Cevabını kendi açımdan vermem gerekirse ARAZİ – ARSA özellikle yatırım açısından inanılmaz Devamı … Read More …

Gayrimenkul Sektöründe Gelirinizi Arttırmanızın Yolları

Evet Gayrimenkul sektöründe çalışanlar için kronik bir durum, hep aynı gelir seviyesinde kalmak ya da daha kötüye gitmek. İşte bu yazı da gelirinizi arttıracak bazı yolları sizlerle paylaşmak istiyorum. Takım ile Çalışmanın Farkına Varın Başarı ve gelir arttırmanın temel faktörlerinden biri de Takım çalışmasının önemine varmaktan geçmektedir. Emlak piyasasında işlem yapmak çok sayıda kişinin çabaları ve katkılarıyla olmaktadır. Bireysellikten çok toplu ve koordineli çalışmak sizlerin başarısını oldukça arttıracaktır. Kısa bir örnek üzerinden ilerlemek gerekirse,  Pazarlama yönünüz çok iyi ve gerçek bir satışcısınız. Fakat mevcut işlemde yetkili olduğunuz gayrimenkulün teknik veya finansal alanına giren bir çok sorun ve problemi var işte Devamı … Read More …

Vakıflar Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahipsiniz İşte Detayı Bu Yazıda

Vakıflar hakkında bilmediğiniz ve merak ettiğiniz detayları bu yazı içeriğinde bulabilirsiniz. 1.Kaç Çeşit Vakıf Vardır ?  Mazbut vakıf:  Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıfları, Mülhak vakıf: Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıfları, Cemaat vakfı: Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfları, Esnaf vakfı: 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğünden önce kurulmuş ve esnafın seçtiği Devamı … Read More …

Tapu Müdürlüklerinde Kayıtlarınız Nasıl Tutulur

Bu yazının içeriğinde tapu müdürlüğünde tutulacak kayıtların hangi sistem ile depolandığı ve saklanması gerektiği hakkında detayları bulacaksınız.    Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur. Bu durum bizelere tapu bilgilerinin sicil sistemine kaydolduğunu göstermektedir. Sicil defteri tapu kütüğü kat mülkiyeti kütüğü yevmiye defteri belgeler (resmi senet vs.) plânlardan oluşur. Sicilin örneği, nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir. Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir: Arazi, Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar, Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler. Tapu kütüğü Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler. Bir taşınmazın bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi hâlinde Devamı … Read More …

Bina Yöneticisi Nasıl Atanır, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir ?

Yönetici Atanması : Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri (PROFESYONEL GAYRİMENKUL YÖNETİCİSİ) bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. (%51) Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Fortune Dergisi – Röportaj Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden Devamı … Read More …

Kamulaştırma Sürecinde Değer Tespiti Nasıl Yapılır

Kamulaştırma davalarında en çok bilinen yanlışlardan biri kamulaştırma bedelinin tapudaki kayıtlı değer yada emlak vergisine esas değer üzerinden yapılacağı öngörüsüdür. Kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi heyeti değerleme günündeki piyasa rayiç değeri üzerinden hazırlanacak rapor ile tespit işlemi yapılmalıdır. Bu değeri belirlemek için bilirkişi heyeti kurularak işlemler yapılmaktadır. Kamulaştırma kanuna göre değer tespiti yapılacak gayrimenkulün aşağıdaki nitelikleri göz önüne alınmalıdır. Cins ve nevini, Yüzölçümünü. Kıymetini ektileyebilecek bütün nitelik ve unsarlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, Varsa vergi beyanını, Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini. Arsalarda, Devamı … Read More …

Profesyonel Gayrimenkul Yöneticiliği Hakkında Merak Edilenler

Profesyonel gayrimenkul yöneticiliği son dönemde oldukça fazla talep gören bir meslek kolu haline gelmiştir. Bu sistemde başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen başlıkları bilmeniz gerekmektedir. Temel Tanımlar  Anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe denir. Bağımsız bölüm: anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine denir. Eklenti: bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere denir. Kat mülkiyeti: bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına denir. Kat maliki: bu hakka sahip olanlara denir. Ortak yerler: Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan Devamı … Read More …

Devre Mülk Hakkında Bilinmesi Gerekenler

DEVRE MÜLK NEDİR? Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapının ortak maliklerinden her biri lehine yılın belli dönemlerinde  müşterek mülkiyet payına bağlı haktır. Bu hakka devre mülk hakkı denir. Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir. Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer. Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Devamı … Read More …

İpotek Hakkında Aklınıza Takılanlar – Açıklamalı Anlatım

İpotek Nedir ? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ipotek hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez. Buradan anlaşılacağı üzere taşınmazın sahibinin muvaffaktı ile ilgili finansal kurum veya kişiler lehine tapu kütüğünde ipotek tesisi yapılabilir. İpotek Nasıl Kurulması ve Sona Erer ?  Kuruluşu, miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur. Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu Devamı … Read More …

Dairenizi Hangi Amaçlar İçin Kullanamazsınız ?

  Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Eğitmeni Murat ERGİN Tarafıma çok sayıda soru gelen konu başlıklarından biri de dairelerinizi konut dışından hangi amaçlarla  kiraya veremeyeceğiniz. Ya da dükkan gibi ticari gayrimenkulleri hangi amaçların dışında kullanamayacağınızdır. Bütün bu bilgileri bu yazının içerisinde bulabilirsiniz. Tapu kayıtlarında mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Ayrıca mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri fırın, lokanta, Devamı … Read More …

Şehircilik ve İmar Uygulamaları Kılavuzu ve Ders Notları – İndirme İmkanı Mevcuttur.

Şehircilik ve İmar Uygulamaları Kılavuzu ve Ders Notları içinde yapılaşma süreci hakkında bir çok bilgiyi detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca kılavu bilgisayarınıza indirerek her yerde okuyabilirsiniz. SAYFANIN EN ALTINDA BULUNAN LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ  Kılavuz içeriğinde aşağıda belirtilen başlıklara ulaşabilirsiniz. Parsel ve Ada Kavramı İmar Planı Türleri Plan Notu Lejand Plan Raporu Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi  Yapı Rushatı ve Alınması İçin Gerekli Belgeler Ruhsat Alma Şartları Köylerde Yapılacak Yapıların Mevzuatı Ruhsat Müddeti Ruhsat Yenileme Kazanılmış Haklar Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar Yapı Kullanma izni ve daha birçok başlık bu kılavuzun içindedir. Ekran Görüntüsü 1  Ekran Görüntüsü 2 Ekran Devamı … Read More …

Bloomberg HT – Günden Kalanlar Programı Buse Biçer – Gayrimenkul Eğitmeni Murat Ergin Soruları Yanıtlıyor

Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Eğitmeni Murat Ergin Bloomberg HT televizyonuna Yaz Dönemi Gayrimenkul Fiyat Endeksini ve Emlak Piyasası Hakkında İleriki Dönemlere Ait Görüşlerini Bu Videoda Anlatıyor. İzlerseniz Seviniriz. Video – Murat Ergin Ekran Görüntüsü 1 Ekran Görüntüsü 2 Ekran Görüntüsü 3 Ekran Görüntüsü 4 Ekran Görüntüsü 5