Kamulaştırma Sürecinde Değer Tespiti Nasıl Yapılır

Kamulaştırma davalarında en çok bilinen yanlışlardan biri kamulaştırma bedelinin tapudaki kayıtlı değer yada emlak vergisine esas değer üzerinden yapılacağı öngörüsüdür. Kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi heyeti değerleme günündeki piyasa rayiç değeri üzerinden hazırlanacak rapor ile tespit işlemi yapılmalıdır. Bu değeri belirlemek için bilirkişi heyeti kurularak işlemler yapılmaktadır. Kamulaştırma kanuna göre değer tespiti yapılacak gayrimenkulün aşağıdaki nitelikleri göz önüne alınmalıdır. Cins ve nevini, Yüzölçümünü. Kıymetini ektileyebilecek bütün nitelik ve unsarlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, Varsa vergi beyanını, Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini. Arsalarda, Devamı … Read More …