Bina Yöneticisi Nasıl Atanır, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir ?

Yönetici Atanması : Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri (PROFESYONEL GAYRİMENKUL YÖNETİCİSİ) bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. (%51) Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Fortune Dergisi – Röportaj Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden Devamı … Read More …