Tapu Müdürlüklerinde Kayıtlarınız Nasıl Tutulur

Bu yazının içeriğinde tapu müdürlüğünde tutulacak kayıtların hangi sistem ile depolandığı ve saklanması gerektiği hakkında detayları bulacaksınız.    Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur. Bu durum bizelere tapu bilgilerinin sicil sistemine kaydolduğunu göstermektedir. Sicil defteri tapu kütüğü kat mülkiyeti kütüğü yevmiye defteri belgeler (resmi senet vs.) plânlardan oluşur. Sicilin örneği, nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir. Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir: Arazi, Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar, Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler. Tapu kütüğü Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler. Bir taşınmazın bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi hâlinde Devamı … Read More …