Yeni Kanuna Göre Gayrimenkul Danışmanı ve Firması Nasıl Olunur ? – Sesli Anlatım –


1.GİRİŞ

Merhabalar, bu yazımda 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” le ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak kendi düşüncemi ortaya koymam gerekirse, bence yetersiz sadece sistemdeki danışman ve firmalarını kayıt altına alma adına yapılmış bir düzenleme olduğu kanaati oluşmuştur. Yine de gayrimenkul danışmanlığı işini kayıt dışı yapan binlerce kişi olduğu düşünülürse piyasayı pozitif etkileyeceğini düşünüyorum.


2.TANIMLAR

Sistem akışına girmeden önce bazı tanımları sizleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı tanımlar sizin için yeni olabilir.

Bilgi Sistemi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi,

Dayanak Kanunu: Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,YAZININ PDF HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !!


Sesli Anlatım – MP3 İndir !! – Part 1

Sesli Anlatım – MP3 İndir !! – Part 2

Sesli Anlatım – MP3 İndir !! – Part 3


İl Müdürlüğü: Ticaret İl Müdürlüğü,

Taşınmaz Ticareti: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık ile taşınmaza ilişkin danışmanlık ve yönetim faaliyetleri bütününü,

Taşınmaz: Türk Medeni Kanununda belirtilen taşınmaz mülkiyetine konu olan arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğünde kayıtlı bağımsız bölümlerdir.


3.YETKİ BELGESİ TEMİNİ

Yetki belgesi gayrimenkul ticareti yapabilmeniz ve sisteme kaydedilebilmeniz için gerekli evrakların başında gelmektedir. Bunun çeşitli koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Firmalar için yetki belgesi verilmesinde aranılan şartlar:

 • Meslek odasına kayıtlı olunması,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunmasıdır.

Şahıslar için ise:

 • On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 • En az lise mezunu olması,
 • Konkordato ilan etmemiş olması,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve benzeri konularda hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 • Gerçek kişi tacirler temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasıdır.


YAZININ PDF HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !!


Mesleki eğitim;

 • Bakanlık,
 • Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları,
 • Üniversiteler,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
 • Mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.


4.TAŞINMAZ TİCARETİNE KONU HİZMETLER

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler aşağıdaki hizmetleri verebilir:

 • Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak.
 • Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama yapmak.
 • Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek.
 • Tapu işlemlerine aracılık etmek.
 • Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini bilgilendirmek.
 • Taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.
 • Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

 5.SONUÇ VE ÖNERİLER

Düzenlemenin artı ve eksi yönlerini sizlerle, maddeler halinde paylaşmak istiyorum.

Artı Yönleri

 • Emlak sektöründeki kayıt dışılığı engellemek,
 • Sektörün daha profesyonel bir hal almasına sağlamak,
 • Kurumlara yetki vererek standart uygulamalara aracılık etmek adına yararlı olacağını düşünüyorum.

YAZININ PDF HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !!


Eksi Yönleri

 • İlgili düzenlemenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılması yerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması daha doğru olacağı düşüncesindeyim.
 • Ayrıca danışman ve firma sahiplerinin eğitimleri hakkında herhangi bir detaya değinilmemiştir. Sadece mesleki yeterlilik sertifikasından bahsedilmiştir.
 • Yeterlilik sertifikasının alınma koşulları ve sınav koşulları vb. niteliklerin belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum.
 • Mesleki etik ve mesleğin bir sürekliliği olması adına mutlaka ahlaki konuların eklenmesi gereklidir. Maalesef ülkemizde etik kurallar her sektörde sonuncu sırada yer almaktadır.
 • Ayrıca değerleme uzmanı, bankacı, belediye ve tapu gibi kurumlarla bütünleşmiş (entegre) bir sistemden bahsedilmemiş. Bu durum gayrimenkul ile ilgili birimlerin bir birleri ile bağımsız çalışmasına neden oluyor. İlk olarak bu problemin çözülmesi gerekiyor.

 

Murat ERGiN

Gayrimenkul Mentoru


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir