GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE UZMANLIK ALANLARI

**GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE UZMANLIK ALANLARI** 1-) PROFESYONEL GAYRİMENKUL / SİTE VE TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2-) KENTSEL DÖNÜŞÜM / AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER RİSKLİ YAPI TESPİTİ, TAŞINMAZ DEVRİ VE TESCİL TAHLİYE VE YIKTIRMA DÖNÜŞÜM GELİRLERİ DEĞER ANALİZ RAPORU HAZIRLAMA 3-) ORMAN KANUNUN 2B UYGULAMALARI 2B ALANLARINDA DEĞER TESPİTİ 2B ALANLARINDA SINIR TESPİTİ VE KADASTRO ÇALIŞMALARI 2B ALANLARININ MİKTARI 2A ALANLARI HAKKINDAKİ ÇALIŞMALAR 4-) TARİHİ ESERLERLERİN YÖNETİMİ VE RESTORASYONU TARİHİ ESERLERİN GRUPLANDIRILMASI RESTORASYON İZİNLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ 5-) ALIŞVERİŞ MERKEZİ YATIRIMLARI TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT ALIŞVERİŞ MERKEZİ SAYISI AVM YATIRIMLARININ BÜYÜKLÜĞÜ AVM YATIRIMLARINDA HANGİ FİRMA NE KADAR KİRA ÖDER. Devamı … Read More …

Site veya Bina Tarafından Alınan Kararlara İtiraz / Mahkeme Süreci

Site veya binanızda sizin itirazına rağmen yada toplantıda olmamanıza rağmen alınan kararlara itiraz süreçlerini bu yazı içeriğinde bulacaksınız. Yapılacak itirazlar 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda acıkça belirtilmiştir. Anagayrimenkul (bina/site) kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Yönetim işlemi kat malikleri kurulu, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri ile yapılacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bütün kat malikleriyle, yönetici, denetçiler ve kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, binanın  kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında, yöneticiler ile denetçiler arasında, denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Buna göre bina veya Devamı … Read More …

GAYRİMENKUL DEĞERLEMENİN ÖNEMİ

 1.GAYRİMENKUL DEĞERLEME NEDİR ? Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belirli bir tarihteki alım satım fiyatının basiretli taraflar arasında gerçekleştiği varsayılarak bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir. Bu tanımlamanın ne anlama geldiğini belirtmem gerekirse, Değerleme konusunu: Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi, Gayrimenkul bağlı hak ve faydaları (irtifak hakları vs.) oluşturmaktadır. Ayrıca değer tespiti yapılırken değerlemenin yapıldığı tarih dikkate alınması gereklidir. İleriki dönemleri ilgilendiren gelecek değer tespiti ve geçmiş dönemlere yönelik değer tespitlerin yapılmasıda mümkündür. Örneğin, kamu mülkiyetinde bulunan bir gayrimenkulün 3. Sahışlar tarafından kullanılması sonucu, geçmişe yönelik kira getiri tespiti yapılması ve buna Devamı … Read More …

KAT İRTİFAKI NEDİR ? NASIL KURULUR ? ÖRNEK YÖNETİM PLANI

1.KAT İRTİFAKI NEDİR ? Merhabalar, bu yazımda kat irtifakı nedir ? ve Nasıl kurulacağına dair detayları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yazının içinde örnek yönetim planıda mevcuttur. Kat irtifakı bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazlar üzerinde kurulan ve ana sicillerde kat mülkiyeti kütüğüne kaydedilen haklardır. Bağımsız bölüm numarası, mimari proje kat planları üzerinde 1’den başlayarak numaralandırılır. Bu tür taşınmazların niteliği genelde daire, işyeri, dükkan ve depo gibi mülklerdir. Bu taşınmazlar sicillere kaydedilir. Tapu sicili ana siciller ve yardımcı sicillerden oluşur. Ana Siciller: Tapu Kütüğü Kat Mülkiyeti Kütüğü Yevmiye Defter Resmi Belgeler Plan Yardımcı Siciller: Mal Sahipleri Sicili Aziller Sicili Düzeltmeler Kamu Orta Malları Sicili Devamı … Read More …

Bağımsız Bölüm Nedir ? – Ses Kaydı Mevcuttur.

Bütün yazıyı ses kaydı olarak dinleyebilirsiniz.  SES KAYDI  Bağımsız bölüm numarası gayrimenkul ile ilgilenen herkesin dolaylı veya dolaysız olarak kullandığı teknik numaralardır. Bu numaralar kat irtifakı veya kat mülkiyeti türündeki tapularda bulunmaktadır. Kat Numarası : Zemin Bağımsız Bölüm Numarası : 2 yazan bir tapu üzerindeki bu numaralandırma ile, mimari projesinde o gayrimenkulün alan ve konumsal özelliklerini tespit edilebilir. Bunlara ek olarak 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre bağımsız bölüm, binanın, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya uygun kısımlarıdır. Bu yazının içeriğinde bağımsız bölüm brüt alanı, net alanı ile toplam brüt ve net alanı hakkında özellikle proje satışlarında daire ve dükkan Devamı … Read More …

İnşaat ve İmar Terimleri – Construction and Zoning Terms

Yerleşme Alanı: imar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. İmar Adası: imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. İmar Parseli: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. Kadastro Adası: kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. Kadastro Parseli: kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. Yapı: karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. Bina: kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine Devamı … Read More …

ARSA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER – BÖLÜM 1

ARSA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER – BÖLÜM 1 1.GİRİŞ Merhabalar, arsa yatırımı yaparken dikkat etmeniz gereken temel faktörleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak arsa kavramının tanımını yapmak gerekirse, yüksek yoğunluklu yapılaşmaya elverişli toprak parçalarına arsa denilmektedir. Yani, uygulama imar planlarına uygun ve belirtilen yapılaşma koşullarında yapı inşa edebileceğimiz toprak parçalarıdır. Bu toprak parçalarının mutlaka bir yola (imar yoluna) cephesi bulunmalıdır. Çok kısaca konumuzun temelini oluşturan nazım ve uygulama imar planı türlerinden bahsetmek istiyorum. Nazım İmar Planı: Varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak Devamı … Read More …

Yeni Metro Hatları (Güncel) – Örnekli Anlatım – İstanbul Subway System

Keşke bütün büyük şehirlerin (İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya vs.)  her noktasında METRO girişleri olsa ve sabah trafik çilesi çekmeden her yere ulaşım sağlansa ve ana hatlar sabaha kadar açık olsa. Metro sistemi artık bir lüks değil gereklilik haline gelmiştir. Bunun farkında olmak bile büyük bir öneme sahiptir. Ama daha çok yolumuz var gidilmesi gereken çok fazla yol, biraz daha çarpıcı olması amacıyla aşağıdaki örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum.   İstanbul Metro Hattı  New York Metro Hattı İstanbul Metro Açılış Tarihi : 1989  New York Metro Açılış Tarihi : 1904 (85 Yıl Önce) İstanbul Metrosu Toplam Durak Sayısı : 86 Adet New Devamı … Read More …

Yeni Kanuna Göre Gayrimenkul Danışmanı ve Firması Nasıl Olunur ? – Sesli Anlatım –

1.GİRİŞ Merhabalar, bu yazımda 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” le ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak kendi düşüncemi ortaya koymam gerekirse, bence yetersiz sadece sistemdeki danışman ve firmalarını kayıt altına alma adına yapılmış bir düzenleme olduğu kanaati oluşmuştur. Yine de gayrimenkul danışmanlığı işini kayıt dışı yapan binlerce kişi olduğu düşünülürse piyasayı pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. 2.TANIMLAR Sistem akışına girmeden önce bazı tanımları sizleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı tanımlar sizin için yeni olabilir. Bilgi Sistemi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi, Dayanak Kanunu: Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, YAZININ PDF HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !! Sesli Anlatım – MP3 Devamı … Read More …

Gayrimenkul Piyasası’nda Son Durum (Türkiye)

Türkiye gayrimenkul piyasasında yaşanan son durum ve ileriye yönelik çeşitli tahminleri yazının içinde bulabilirsiniz. Fazla uzatmadan giriş yapmak istiyorum. Aslında gayrimenkul piyasası’ndaki durgunlukta hepimiz azda olsa payı var. Neden mi ? Yapılaşmanın yoğun olduğu 2009-2014 döneminde özellikle yabancı sermaye girişinin doruklara ulaştığı zamanlarda mevcut para akışının bir parçası olduk ve yanlış uygulamalara gözümüzü kapattık. Bu düzensiz yapılaşmanın sonucu: Mevcutta yetersiz olan altyapının daha artmasına, Estetik ve yeşil alandan uzak, yeşil alan tanımının beton zemin üzerine taşınabilir ağaç ve çimlendirme olarak algılayan nesillerin oluşmasına, Para hırsının nasıl insanları şehire olan saygıdan uzaklaştırmasına, Yoğun yapılaşma sonucu mevcutta 100 araca yetemeyen yollara 1000 Devamı … Read More …

Türkiye’deki Gayrimenkul Pazarlama Sitelerindeki Eksiklikler

Türkiye’deki gayrimenkul pazarlama siteleri, mevcut gayrimenkul sistemi gibi eksik, hatalı, çarpık ve yetersizdir. Eksiklikler aslında sadece site ile ilgili değil, tam anlamıyla entegre bir organizasyon olmadığından kaynaklıdır. Değer sistemi bile olmayan bir yapıdan söz ediyorum. Gayrimenkulün değer tespitini yaparken kime güvenmemiz lazım Tapu Değerine , Belediye Değerine, İpotek Değerine, Bilirkişi Rapor Değerine, Kurumlar Tarafından Yapılan Değere Bence hepsi hatalı aynı gayrimenkul için yukarıdaki belirlen değerleri temin edin, göreceksiniz hepsi birbirinden farklı çıkacak.  Niye acaba ? Sebebi Nedir ? Çok uzun konu daha sonraki yazılarımda belki anlatırım.  Şimdi asıl konuya dönelim Gayrimenkul Pazarlama Sitelerindeki Eksikliklere 1.Konum İşaretleme ve Gayrimenkul Yerinin Doğru Devamı … Read More …

Gayrimenkul Pazarlama; Birine Aşık Olmak Gibidir.

Murat Ergin “Gayrimenkul Pazarlama; Birine Aşık Olmak Gibidir. ” demiş. Öylemi sizce, o mülkü ilk gördüğünüzde bir heyecan hissetmezmisiniz ? İşte pazarlamam için en uygun olan mülk demezmisiniz ? İşte bu aşkın başlangıç halidir.  Aşık olan insan ne yapar ilk olarak onu tanımak ister ve anlamak. İşte gayrimenkul danışmanıda satıcağı mülkü anlamaya özelliklerini ve olumsuz yanlarını bulmaya çalışır. Çünkü bu aşk sarmalının içine zaten girmiştir.  Bir mülkün bir danışmanı sevmesi ve ona aşkım demesi kolay olmaz tabikide. Çünkü ondan önce niceleri gelmiştir. Mavi boncuklar dağıtıp sonra boş ve eşyasız hali ile bırakıp gitmiştir. Ama bu emlak sadece boş salon ve Devamı … Read More …

Turizm Alanlarına Yatırım Yapmanın İncelikleri – Some Cunning Clues for Investment to Tourism Areas

Merhabalar bu yazımda turizm alanlarında imar planları ve yatırım fırsatları hakkında bazı ip uçlarını sizlerle paylaşacağım. İlk olarak bazı kavramları belirtmek gerekirse; Turizm bölgesi, sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bölgelerdir. Turizm alanı tanımını yapmak gerekirse, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilan edilen, sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlardır. Bu alanlarda uygulama imar planı, nazım İmar planlarında turizm kullanımına ayrılan alanlar ile sınırları nazım imar planına uygun olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı`nca belirlenen turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu alanlar için düzenlenen imar Devamı … Read More …

Tapu Almadan Emlak Yatırımı Yapmanın Yolları

English description about that article is end of the writing Bu yazımda Tapu almadan emlak yatırımı yapmanın yollarını sizlerle paylaşacağım. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ait Hisse Senetlerini ALIN İşte bir PASİF gelir kapısı daha uygun gayrimenkulü bulmak ve tapu alımı işlemleri için koşturmadan DİREK gelir elde etmenin kolay yollarından bir tanesi. Öncelikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ne olduğunu belirtmem gerekiyor. Gayrimenkul projelerine direk yatırım yaparak kira geliri veya alım satım kazancından gelir elde etmeyi amaçlayan kuruluşlardır. Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı gibi GYO’lar inşaat faaliyetinde (yap-sat işleminde) bulunmamakta olup gayrimenkul gelirini arttıracak yatırımlar yapmaktadır. Yapılan bu yatırımlarla gelecek gelire hisse alarak ortak olabilirsiniz.   Gayrimenkul Devamı … Read More …

İmar Barışının Gayrimenkul Değerine Olan Etkisi

English description is inside the article  Merhabalar, İmar barışı aslında can kurtarma simidi özelliğinde olup devlet, mal sahibi ve sektör çalışanları için piyasayı hareketlendirmesi hedeflenmiştir. Televizyon ve internette devamlı imar barışı süreci hakkında çok sayıda video ve görsel olup imar barışının sosyoloji, psikoloiji ve gayrimenkul değerine olan etkileri hakkında yok denecek kadar az yazılar bulunmaktadır. Bu yazımda İmar Barışının Gayrimenkul Değerine Olan Etkisini sizlerle paylaşacağım. İlk olarak imar barışı hakkındaki yasal düzenlemeden bahsetmek istiyorum.  Yasal düzenlemeye göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amaçlanmıştır. Başvuruya konu yapının ve Devamı … Read More …