Evval Cadde Plaza, No 183, Beylikdüzü / İstanbul
+0 212 672 94 49
info@muratergin.net

Emlak Vergisini Nedir? ve Emlak Vergisini Kimler Belirler? – Bölüm 1

Mergin Danışmanlık ve Gayrimenkul Varlık Yönetimi

Emlak Vergisini Nedir? ve Emlak Vergisini Kimler Belirler? – Bölüm 1


Emlak vergisi en basit tanımı ile taşınmazın bulunduğu yerel belediyelere birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi Kasım ayı içinde iki eşit taksitte ödenen vergi türüdür. 

Emlak vergisi hakkında merak edilen soruların başında,

  • kıymet takdir komisyon üyelerinin kimler olduğu

  • kaç senede bir emlak vergisi oranının (değerinin) belirlendiği,

  • emlak vergisine itiraz olanağının olup olmadığı,

  • kimlerin emlak vergisi ödemeyeceğini,

  • kıymet takdiri yapılırken hangi tekniklerin kullanılır.


Merak edilenler çok uzun olduğundan bu sunumları etap etap sizlerle paylaşacağım. 


Emlak vergisini belirleyen komisyon üyeleri kimlerden oluşur. 


a) Belediye başkanı veya tevkil edeceği bir memur (başkan),

b) İlgili belediyeden yetkili bir memur,

c) Defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur,

d) Tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur,

e) Ticaret odasınca seçilmiş bir üye,

f) İlgili olduğu arsalara ilişkin organize sanayi bölgesini temsilen bir üye,

g) İlgili mahalle veya köy muhtarından oluşur.

Arazi değeri belirlenirken

a) Vali (başkan),

b) Defterdar (vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde vergi dairesi başkanı),

c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürü),

d) İl merkezlerindeki ticaret odasından seçilmiş bir üye,

e) İl merkezlerindeki ziraat odasından seçilmiş bir üyeden oluşur.


Emlak Vergisine Açılacak Dava Süreci

  • Takdir komisyonu kararları aleyhine 30 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmamış ise takdir edilen değerler kesinleşecektir. 

  • Takdir komisyonu kararlarına karşı vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmakla birlikte esasa ilişkin bir karar verilmedikçe takdir komisyonu kararlarının uygulanmasına devam edilecektir. 

  • Açılan davalar sonucu vergi mahkemelerince takdir komisyonu kararının iptali yoluna gidilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir