GAYRİMENKUL DEĞERLEMENİN ÖNEMİ

 1.GAYRİMENKUL DEĞERLEME NEDİR ?

Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belirli bir tarihteki alım satım fiyatının basiretli taraflar arasında gerçekleştiği varsayılarak bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir. Bu tanımlamanın ne anlama geldiğini belirtmem gerekirse,

Değerleme konusunu:

  • Gayrimenkul,

  • Gayrimenkul Projesi,

  • Gayrimenkul bağlı hak ve faydaları (irtifak hakları vs.) oluşturmaktadır.

Ayrıca değer tespiti yapılırken değerlemenin yapıldığı tarih dikkate alınması gereklidir. İleriki dönemleri ilgilendiren gelecek değer tespiti ve geçmiş dönemlere yönelik değer tespitlerin yapılmasıda mümkündür. Örneğin, kamu mülkiyetinde bulunan bir gayrimenkulün 3. Sahışlar tarafından kullanılması sonucu, geçmişe yönelik kira getiri tespiti yapılması ve buna uygun değerleme yöntemlerinin kullanılmasına sebep olur. Bunlara ek olarak, değerlemenin yukarıdaki tanımlamada belirtildiği gibi tarafsız, bağımsız ve objektif verilere dayanması gerekmelidir. Bu durum bütün dünyada aynı olup uluslararası değerleme standartlarında belirtilmiştir.

 

2.GAYRİMENKUL TÜRLERİ

Temel olarak gayrimenkulleri 5 sınıfta toplayabiliriz.

  1. Konut (Villa, Daire vs.)

  2. Ticari (Dükkan, Depo, Akaryakıt İstasyonu vs.)

  3. Endüstriyel (Fabrika, Üretim Tesisi vs.)

  4. Arazi (Arsa, Tarla, Bağ, Bostan vs.)

  5. İrtifak Hakları (sükna, geçit vs.)

Bütün bu gayrimenkul türleri kendine özgü bir değerleme yönetimi ve prosedürü içermektedir. Konut için kullanılan değerleme yöntemini Endüstriyel yapılar için kullanırsak değer tespit sürecinde çeşitli sapmalar ile karşılaşabiliriz. İleriki konularda gayrimenkul türlerine uygun değerleme modellemeleri hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağım.

 3.DEĞERLEMENİN ÖNEMİ

Değerleme raporu sadece bir değer tespit raporu değildir. Değere etkiyen temel unsurların raporda detaylı bir şekilde belirtilmesidir. Temel olarak alım-satım gibi değer tespit sürecinin oldukça önemli olduğu işlemlerde ve değere etki eden yola terk, imar planı değişikliği, ilgili şerhlerin analizi ve zamansal değer değişimi gibi konularda mutlaka güncel değer tespit raporlarının hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, raporlarda yapılacak ekonomik tespitler ve özel değer (gelecek, tasfiye vs.) analizleri yatırım yapılacak gayrimenkul hakkında riskleri minimum düzeye indirecektir. Bu süreç ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak, coğrafi bilgi sistemi ile entegrasyonu sağlanması halinde bölgesel değer haritalarının yolunu açacaktır.

 Murat ERGİN

(Gayrimenkul Eğitmeni)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir