Evval Cadde Plaza, No 183, Beylikdüzü / İstanbul
+0 212 672 94 49
info@muratergin.net

Hakkımızda


*English description about me the bottom side of the page.


Murat Ergin Kimdir?


1.Eğitim Geçmişi

2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında çok sayıda gayrimenkule dayalı (arazi düzenlemesi, kırsal ve kentsel alan değerlendirme projeleri, gayrimenkul geliştirme, vergi mevzuatı, gayrimenkul hukuku vb.) ders alması gayrimenkul sektörüne giriş yapmasına neden olmuştur. Ayrıca lisans eğitiminde İstanbul – Etiler, Ulus bölgesinde gayrimenkul geliştirme ve değerlendirme üzerine çok sayıda çalışma yapmıştır.

Daha sonraki dönemde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde, Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi tezli yüksek lisans programını bitirmiş olup tez konusu Gayrimenkul türlerine göre değer tespit analizidir. Bu süreçte aşağıdaki konularda uzmanlık kazanmıştır. Bu konulardan bazıları:

 • Uluslararası Değerleme ve Finansal Rapor Standartları,

 • İnşaat Muhasebesi,

 • Proje Finansmanı,

 • Gayrimenkule Dayalı Finans Hesapları,

 • Gayrimenkulde Sigorta Uygulamaları,

 • Gayrimenkul Değerleme ve Değerlendirme Süreci,

 • Proje Değerleme Teknikleri,

 • Vergi Mevzuatı,

 • İpotekli Konut Finansmanı ve Uygulaması,

 • Finansal Tablolar Analizi,

 • Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallardır.2.Tecrübe

Ayrıca gayrimenkul proje geliştirme firmalarında kıdemli uzman pozisyonunda çalışmış olup 2011 tarihinden bu yana çeşitli üniversiteler, özel ve kamu eğitim kurumlarında gayrimenkul sektöründe olan bilgi ve birikimlerini paylaşmaktadır.

Gayrimenkul sektöründe verdiği bazı dersler,

 • İlgili gayrimenkul hukuku,

 • Proje analiz yöntemleri,

 • İleri düzey gayrimenkul alan tespit çalışmaları,

 • Gayrimenkul ekonomisi ve finansman sistemine olan etkisi,

 • Türkiye mülkiyet sistemine giriş,

 • Yapılaşma ve şehircilik uygulamaları,

 • Profesyonel gayrimenkul yönetimi,

 • Gayrimenkul değerlendirme ve sistem kurma sadece verdiğim derslerin bir kısmıdır.


3. Yurtdışı Deneyimi

İlerleyen zamanlarda yurt dışındaki gayrimenkul piyasasına olan merakı sonucu Harvard Üniversitesi (USA) ile ETH Zürih (Switzerland) üniversitelerinde gayrimenkul üzerine uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır. Özellikle yurtdışı gayrimenkul sektöründeki fırsatları ve ülkemize ne gibi faydaların olabileceği hakkında çeşitli araştırmalarda bulunmuş olup yeni gayrimenkul sistemi ve eğitim modelleri ile çalışmalarına devam etmektedir.


4. İlgili Sertifikasyon 

 • Sermaye Piyasası Kurumu tarafından Gayrimenkul Değerleme Lisansı,

 • RICS tarafından verilen etik kurallar ve değerlemeye enerji etkisi lisansı,

 • Kamulaştırma ve adli yargı ilk derece mahkemesi bilirkişiliği,

 • Uluslararası FIG üyelik,

 • Appraisal Instutie (AI) değerleme eğitimleridir.1.Introduction

In this section, you are going to find my brief history, education level, job experiences and any ideas about the future. All sections have been created by relevant steps for more understanding.


2. Education Grades

Graduated from Yildiz Technical University, my completed department name is Geomatics & Surveying Engineer.  After university decided to go on my career in the real estate sector. This reason provided to achieve a master degree about real estate financing from Marmara University. Below, my real estate proficiency topics have been listed.

 • Real Estate Law and the Relevant Regulations (Turkey – Europe – U.S.)

 • Insurance System in the Property Sector

 • Land Improvement and the Best Usage Calculate

 • Better Solution Research for to All Investors

 • Market Analysis and Doing Great Report for Customers

 • Tax Regulations

 • The position in the Accounting System3. Experiences 

Murat Ergin has been experienced more than 15 years in the real estate sector such as real estate consultant, senior appraiser, project developer, and property trainer. Many national and international companies got his services that have been provided reputation in the sector. In addition, he is a professional senior real estate trainer who has arranged lots of seminars and workshops. Also to serve an expert in the courts of expropriation and judicial jurisdiction.

Below, some crucial topics contribute to all seminar participants.

 • Turkish Cadastre and Land Register System

 • How can be an owner/landlord at current Turkey Real Estate Market?

 • Types of Investors and the ways to deal with him

 • What is the zone planning and what kind of has been created?

 • Real Estate Valuation system in Turkey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir