İmar Barışının Gayrimenkul Değerine Olan Etkisi

English description is inside the article 

Merhabalar,

İmar barışı aslında can kurtarma simidi özelliğinde olup devlet, mal sahibi ve sektör çalışanları için piyasayı hareketlendirmesi hedeflenmiştir. Televizyon ve internette devamlı imar barışı süreci hakkında çok sayıda video ve görsel olup imar barışının sosyoloji, psikoloiji ve gayrimenkul değerine olan etkileri hakkında yok denecek kadar az yazılar bulunmaktadır. Bu yazımda İmar Barışının Gayrimenkul Değerine Olan Etkisini sizlerle paylaşacağım.

İlk olarak imar barışı hakkındaki yasal düzenlemeden bahsetmek istiyorum. 

Yasal düzenlemeye göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amaçlanmıştır.

Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Yukarıda belirtildiği gibi imar barışı proje ve ruhsata aykırı yada ruhsatsız yapıları ilgilendirmektedir. Aslında bu barış kaçak yapıların değerlerinde önemli bir şekilde artışa neden olacaktır. İşte bu noktada değer artışının minimum ne oranda olacağı ve bu artış oranı ile mal sahiplerinin kazanç miktarının neler olabileceğini kısaca sizlere anlatacağım.

Kısa bir örnek vermek istiyorum. Standart maaş ile çalışan 1 çiftin ortalama 10 senelik konut kredi ödediğini düşünelim. Özellikle faiz oranlarının ve iş kaybı oranının bu kadar yüksek olduğu bu dönemde, kişiler kredi ödeme sürecinde psikolojik ve fiziksel yıpranmaya uğrayacakları şüphesidir.

Diğer kişi ise yapısını kısmen veya tamamen ruhsatlı başlayıp yada ruhsatsız yapan kanunda belirtilen meblağ ile iskan alıp binası tamamen yasallaştıran kişidir.

İşte tam bu noktada imar barışından yararlanan kişilere ait gayrimenkulün değer artış kazancından bahsetmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi gayrimenkul çok sayıda türden oluşmaktadır. Yukarıda örnekleri mevcuttur. İmar barışına konu taşınmazlar sadece YAPILI taşınmazlardır.  

Süreci daha iyi anlamak adına DEĞER tanımını yapmamız gerekmektedir.

TAŞINMAZ DEĞERİ: ARSA DEĞERİ + YAPI DEĞERİ + ŞEREFİYE (konum, ulaşım, vb.) dir.

Bununla birlikte, imar barışına konu kaçak yapıların  yapı kayıt belgesi alabilmesi için sisteme girişlerinin yapılması gerekmektedir. Sistemde çıkan tutar ödenmeden kayıt belgesi alınamamaktadır.

Daha sonraki süreçte rölöve projesi + zemin tespiti işlemleri tamamlandıktan sonra tapu ve kadastro birimlerinde tescilleri yapılarak kat mülkiyeti ve cins tashihi tapuları verilmektedir.

Yapılan bu işlemler sonucu gayrimenkul değerlerinde ciddi gözlemler yaşanmaktadır.

Öncelikle ARSA / KAT İRTİFAKI TAPUNUZ değişerek KAT MÜLKİYETİ TAPUSU haline gelmektedir

ARSA / KAT İRTİFAKI TAPUNUZ  ===> KAT MÜLKİYETİ TAPUSUNA DÖNÜŞMEKTEDİR.

Aşağıda örnek bir uygulama göstermektedir. 

 

English Description:

In this article, you will find to legalized of illegal construction in Turkey real estate market. It is a new law and instructions, that regulations provide lots of opportunites for land owners and land lords. Furthermore, property value is rapidly change end of application. Some case studies help reader for more understandable.

Kind Regards

Murat ERGIN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir