Evval Cadde Plaza, No 183, Beylikdüzü / İstanbul
+0 212 672 94 49
info@muratergin.net

Kamulaştırma Sürecinde Değer Tespiti Nasıl Yapılır

Mergin Danışmanlık ve Gayrimenkul Varlık Yönetimi

Kamulaştırma Sürecinde Değer Tespiti Nasıl Yapılır

Kamulaştırma davalarında en çok bilinen yanlışlardan biri kamulaştırma bedelinin tapudaki kayıtlı değer yada emlak vergisine esas değer üzerinden yapılacağı öngörüsüdür.

Kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi heyeti değerleme günündeki piyasa rayiç değeri üzerinden hazırlanacak rapor ile tespit işlemi yapılmalıdır.

Bu değeri belirlemek için bilirkişi heyeti kurularak işlemler yapılmaktadır.

Kamulaştırma kanuna göre değer tespiti yapılacak gayrimenkulün aşağıdaki nitelikleri göz önüne alınmalıdır.

  • Cins ve nevini,

  • Yüzölçümünü.

  • Kıymetini ektileyebilecek bütün nitelik ve unsarlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,

  • Varsa vergi beyanını,

  • Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,

  • Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini.

  • Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,

  • Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,

  • Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,

Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler.

Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmaz.

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir.

Murat ERGİN
Gayrimenkul Eğitmeni 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir