Yeni Yargı Reformunun Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

Açıklanan yargı reformu metnine göre gayrimenkul işlemlerine dayalı davaları etkileyecek çeşitli kararların alınabileceği belirtilmiştir. Bunların başında ihitisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacaktır. Uzmanlık gerektiren bu alanlar kendi içinde çok geniş bir mevzuat sistemine sahiptir. Buna benzer bir mahkeme türü de halen akif olan ve hukuk mahkemeleri sınıfındaki kadastro mahkemeleridir. Bu tür mahkemelerde hakimin tamamen bu konulara odaklanması ve uzmanlaşması dava sürecini oldukça pozitif etkileyecektir. İmar planlarındaki dava sürecindeki yetkili mahkemeleri aşağıda görebilirsiniz. İmar Planlarına İtiraz Süreci Üst mahkeme pozisyonunda olan danıştayın iş bölümü mevzuatında imarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre Danıştay 6. Dairesi aşağıdaki Devamı … Read More …

İstanbul Yapı ve Emlak Fuarı – 18 Haziran 2019

YAPI FUARI – TURKEYBUILD, 1978 yılından bu yana her yıl büyüyen fuar alanları, zenginleşen ürün ve hizmetleri, artan yerli ve yabancı katılımcı sayısı ile dünya standartlarında hizmet sunan uluslararası bir YAPI MALZEMELERİ ve TEKNOLOJİLERİ zirvesidir. 1978’den bu yana düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, yapı sektörünün bütün bileşenlerini bir araya getiren en büyük ve en önemli “Yapı Fuarı” olma özelliğini sürdürmektedir. Düzenlendiği ilk yıldan günümüze kadar geçen sürede sektör profesyonellerinin verdikleri destek ve katkıyla her yıl büyüyerek katılımcı ve ziyaretçi sayısını arttırmayı başarmıştır. Bu nitelikleriyle Yapı Fuarı – Turkeybuild, markanızı büyütmek ve çevrenizi genişleterek Türkiye’de iş yapmak için en etkili platformdur. Yapacağınız yatırımın Devamı … Read More …

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE UZMANLIK ALANLARI

**GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE UZMANLIK ALANLARI** 1-) PROFESYONEL GAYRİMENKUL / SİTE VE TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2-) KENTSEL DÖNÜŞÜM / AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER RİSKLİ YAPI TESPİTİ, TAŞINMAZ DEVRİ VE TESCİL TAHLİYE VE YIKTIRMA DÖNÜŞÜM GELİRLERİ DEĞER ANALİZ RAPORU HAZIRLAMA 3-) ORMAN KANUNUN 2B UYGULAMALARI 2B ALANLARINDA DEĞER TESPİTİ 2B ALANLARINDA SINIR TESPİTİ VE KADASTRO ÇALIŞMALARI 2B ALANLARININ MİKTARI 2A ALANLARI HAKKINDAKİ ÇALIŞMALAR 4-) TARİHİ ESERLERLERİN YÖNETİMİ VE RESTORASYONU TARİHİ ESERLERİN GRUPLANDIRILMASI RESTORASYON İZİNLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ 5-) ALIŞVERİŞ MERKEZİ YATIRIMLARI TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT ALIŞVERİŞ MERKEZİ SAYISI AVM YATIRIMLARININ BÜYÜKLÜĞÜ AVM YATIRIMLARINDA HANGİ FİRMA NE KADAR KİRA ÖDER. Devamı … Read More …

Site veya Bina Tarafından Alınan Kararlara İtiraz / Mahkeme Süreci

Site veya binanızda sizin itirazına rağmen yada toplantıda olmamanıza rağmen alınan kararlara itiraz süreçlerini bu yazı içeriğinde bulacaksınız. Yapılacak itirazlar 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda acıkça belirtilmiştir. Anagayrimenkul (bina/site) kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Yönetim işlemi kat malikleri kurulu, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri ile yapılacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bütün kat malikleriyle, yönetici, denetçiler ve kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, binanın  kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında, yöneticiler ile denetçiler arasında, denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Buna göre bina veya Devamı … Read More …

GAYRİMENKUL DEĞERLEMENİN ÖNEMİ

 1.GAYRİMENKUL DEĞERLEME NEDİR ? Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belirli bir tarihteki alım satım fiyatının basiretli taraflar arasında gerçekleştiği varsayılarak bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir. Bu tanımlamanın ne anlama geldiğini belirtmem gerekirse, Değerleme konusunu: Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi, Gayrimenkul bağlı hak ve faydaları (irtifak hakları vs.) oluşturmaktadır. Ayrıca değer tespiti yapılırken değerlemenin yapıldığı tarih dikkate alınması gereklidir. İleriki dönemleri ilgilendiren gelecek değer tespiti ve geçmiş dönemlere yönelik değer tespitlerin yapılmasıda mümkündür. Örneğin, kamu mülkiyetinde bulunan bir gayrimenkulün 3. Sahışlar tarafından kullanılması sonucu, geçmişe yönelik kira getiri tespiti yapılması ve buna Devamı … Read More …

KAT İRTİFAKI NEDİR ? NASIL KURULUR ? ÖRNEK YÖNETİM PLANI

1.KAT İRTİFAKI NEDİR ? Merhabalar, bu yazımda kat irtifakı nedir ? ve Nasıl kurulacağına dair detayları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yazının içinde örnek yönetim planıda mevcuttur. Kat irtifakı bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazlar üzerinde kurulan ve ana sicillerde kat mülkiyeti kütüğüne kaydedilen haklardır. Bağımsız bölüm numarası, mimari proje kat planları üzerinde 1’den başlayarak numaralandırılır. Bu tür taşınmazların niteliği genelde daire, işyeri, dükkan ve depo gibi mülklerdir. Bu taşınmazlar sicillere kaydedilir. Tapu sicili ana siciller ve yardımcı sicillerden oluşur. Ana Siciller: Tapu Kütüğü Kat Mülkiyeti Kütüğü Yevmiye Defter Resmi Belgeler Plan Yardımcı Siciller: Mal Sahipleri Sicili Aziller Sicili Düzeltmeler Kamu Orta Malları Sicili Devamı … Read More …

AMERİKA’DA GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda gayrimenkul değerleme sistemi hakkında detayları sizlerle paylaşacağım. Tarafsız bir gözle Amerika’daki yapılaşma modeli sanki cetvelle çizilerek oluşturulmuş şehirler, geniş yollar ve park alanları, konut ve ticari ünitelerin birbirinden bağımsızlığı ve yaşayanların hakkettiğiniz bir modelle karşımıza çıkmaktadır.  Asıl konumuz olan gayrimenkul değerlemeye dönelim. İlk olarak gayrimenkul değeri nedir ? Değerleme yapıldığı tarihte mevcut veriler ışığında tespit edilen değere denilmektedir. Değer tespiti yaparken piyasa verileri bizim değerleme modelimizin temelini oluşturmaktadır. Yani resmi kurumların, bağımsız kuruluşların bünyesinde bulunan yada sektörel organizasyonlar tarafından belirlenen değer tespitlerine yakın olmalıdır. Bu sayede değerin doğruluğu test edilebilir. Aksi taktirde yapılan bütün değerleme faaliyetleri Devamı … Read More …

Bağımsız Bölüm Nedir ? – Ses Kaydı Mevcuttur.

Bütün yazıyı ses kaydı olarak dinleyebilirsiniz.  SES KAYDI  Bağımsız bölüm numarası gayrimenkul ile ilgilenen herkesin dolaylı veya dolaysız olarak kullandığı teknik numaralardır. Bu numaralar kat irtifakı veya kat mülkiyeti türündeki tapularda bulunmaktadır. Kat Numarası : Zemin Bağımsız Bölüm Numarası : 2 yazan bir tapu üzerindeki bu numaralandırma ile, mimari projesinde o gayrimenkulün alan ve konumsal özelliklerini tespit edilebilir. Bunlara ek olarak 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre bağımsız bölüm, binanın, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya uygun kısımlarıdır. Bu yazının içeriğinde bağımsız bölüm brüt alanı, net alanı ile toplam brüt ve net alanı hakkında özellikle proje satışlarında daire ve dükkan Devamı … Read More …

İnşaat ve İmar Terimleri – Construction and Zoning Terms

Yerleşme Alanı: imar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. İmar Adası: imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. İmar Parseli: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. Kadastro Adası: kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. Kadastro Parseli: kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. Yapı: karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. Bina: kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine Devamı … Read More …

ARSA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER – BÖLÜM 1

ARSA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER – BÖLÜM 1 1.GİRİŞ Merhabalar, arsa yatırımı yaparken dikkat etmeniz gereken temel faktörleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak arsa kavramının tanımını yapmak gerekirse, yüksek yoğunluklu yapılaşmaya elverişli toprak parçalarına arsa denilmektedir. Yani, uygulama imar planlarına uygun ve belirtilen yapılaşma koşullarında yapı inşa edebileceğimiz toprak parçalarıdır. Bu toprak parçalarının mutlaka bir yola (imar yoluna) cephesi bulunmalıdır. Çok kısaca konumuzun temelini oluşturan nazım ve uygulama imar planı türlerinden bahsetmek istiyorum. Nazım İmar Planı: Varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak Devamı … Read More …

Yeni Metro Hatları (Güncel) – Örnekli Anlatım – İstanbul Subway System

Keşke bütün büyük şehirlerin (İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya vs.)  her noktasında METRO girişleri olsa ve sabah trafik çilesi çekmeden her yere ulaşım sağlansa ve ana hatlar sabaha kadar açık olsa. Metro sistemi artık bir lüks değil gereklilik haline gelmiştir. Bunun farkında olmak bile büyük bir öneme sahiptir. Ama daha çok yolumuz var gidilmesi gereken çok fazla yol, biraz daha çarpıcı olması amacıyla aşağıdaki örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum.   İstanbul Metro Hattı  New York Metro Hattı İstanbul Metro Açılış Tarihi : 1989  New York Metro Açılış Tarihi : 1904 (85 Yıl Önce) İstanbul Metrosu Toplam Durak Sayısı : 86 Adet New Devamı … Read More …

Yeni Kanuna Göre Gayrimenkul Danışmanı ve Firması Nasıl Olunur ? – Sesli Anlatım –

1.GİRİŞ Merhabalar, bu yazımda 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” le ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak kendi düşüncemi ortaya koymam gerekirse, bence yetersiz sadece sistemdeki danışman ve firmalarını kayıt altına alma adına yapılmış bir düzenleme olduğu kanaati oluşmuştur. Yine de gayrimenkul danışmanlığı işini kayıt dışı yapan binlerce kişi olduğu düşünülürse piyasayı pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. 2.TANIMLAR Sistem akışına girmeden önce bazı tanımları sizleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı tanımlar sizin için yeni olabilir. Bilgi Sistemi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi, Dayanak Kanunu: Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, YAZININ PDF HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !! Sesli Anlatım – MP3 Devamı … Read More …

Gayrimenkul Piyasası’nda Son Durum (Türkiye)

Türkiye gayrimenkul piyasasında yaşanan son durum ve ileriye yönelik çeşitli tahminleri yazının içinde bulabilirsiniz. Fazla uzatmadan giriş yapmak istiyorum. Aslında gayrimenkul piyasası’ndaki durgunlukta hepimiz azda olsa payı var. Neden mi ? Yapılaşmanın yoğun olduğu 2009-2014 döneminde özellikle yabancı sermaye girişinin doruklara ulaştığı zamanlarda mevcut para akışının bir parçası olduk ve yanlış uygulamalara gözümüzü kapattık. Bu düzensiz yapılaşmanın sonucu: Mevcutta yetersiz olan altyapının daha artmasına, Estetik ve yeşil alandan uzak, yeşil alan tanımının beton zemin üzerine taşınabilir ağaç ve çimlendirme olarak algılayan nesillerin oluşmasına, Para hırsının nasıl insanları şehire olan saygıdan uzaklaştırmasına, Yoğun yapılaşma sonucu mevcutta 100 araca yetemeyen yollara 1000 Devamı … Read More …

Money Most of Time Can Be More Crucial Factor Against to Create Regular Cities

Why the most of fabulous creators or authors have inspired from New York, Miami or the same cities ? These people are given more creative aspects by that cities. Why? Actually, everything is open clearly, good construction system – enough parking lots – regular parcel design – certificated professional – perfect infrastructure and the more. Another third world countries have never had similar city design.  Management Council of city and regulators (law system) about real estate sector has been created fundamental of the property organization. Now, we should remember of this writing capital is Money Most of Time Can Be More Crucial Factor Against to Create Devamı … Read More …

10 Soruda Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

DASK is a real estate insurance system in Turkey, that is meaning rebuild cost of property (flat, store, mansion, villa and the more type of real estate). Below, you will find all the details about it.  Hangi Tür Gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası Yapılır ? Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir. Hangi Tür Gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası Devamı … Read More …