Evval Cadde Plaza, No 183, Beylikdüzü / İstanbul
+0 212 672 94 49
info@muratergin.net

Türkiye Gayrimenkul Piyasası Kurumsallaşıyor Farkında mısınız?

Türkiye Gayrimenkul Piyasası Kurumsallaşıyor Farkında mısınız?

Özellikle, 1999 Marmara Havzası depreminden sonra Türkiye’de gayrimenkul sektörünün yeniden şekillenmesi yolunda oldukça önemli adımlar atılmıştır.

İlk olarak inşaat kalitesini arttırmak için mevzuat değişiklikleri yapılmış, bu durumla ilgili 4708 numaralı ve 29.06.2001 tarihli yapı denetim hakkında kanun çıkartılarak, inşaat yapımında ve malzeme kalitesinde çok sayıda pozitif düzenlemeler devreye sokulmuştur. Bu sebepten yapı denetim kanunu gayrimenkul sektörünün kurumsallaşması için bir milat olarak kabul edebiliriz.

Daha sonraki süreçlerde 12.08.2001 tarihinde sermaye piyasasının değerleme faaliyetlerini düzenleme amacı ile yayınladığı tebliğ  gayrimenkul değerleme uzmanlığı mesleğinin doğmasına neden olmuştur. Görüldüğü gibi 1999 depreminden sonra yapı denetim ve gayrimenkul değerleme olmak üzere 2 adet meslek grubu ortaya çıkmıştır. Bu durum gayrimenkul sektöründe kurumsallaşmanın başlangıcı olmuştur.

Değerleme uzmanlığı mesleği daha çok bankaların teminat vereceği mülklerde şeffaf bir yapı oluşturma amacı ile kurulmuştur.

15.06.2013 tarihinde ise lisanlı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkında yönetmelik yayımlanarak, kadastro müdürlüğünün yaptığı birçok işlem bu bürolara kaydırılmıştır.

Bütün bu durum kadastro, inşaat ve değerleme sektörünün bir disipline sokulması amacı ile yapılmış düzenlemelerdir.

15.12.2012 tarihli 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun, yani kentsel dönüşüm kanunu ise şehirlerin yenilenmesi amacıyla tasarlanmış bir düzenlemedir.

Bütün bunlara ek olarak, 05.06.2018 tarihli taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelik ile taşınmaza aracılık faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlar sisteme dahil edilerek emlak sektörü için yeni bir sayfa açılmıştır.

Bunun gibi daha birçok yönetmelik ve düzenlemeler Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının şeffaflaşmasına yol açacaktır.

Değişen ve yenilenen sistemde pozisyonunuzu almak sizlere yani profesyonellere kalmış bir durumdur.

Bütün bunlara ek olarak, gayrimenkule dayalı teknolojik uygulamalar  sektörün daha düzenli bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

Bütün bu değişiklikler artık Türkiye gayrimenkul piyasasının kurumsallaşmaya başladığının en açık göstergesidir. 

Murat ERGİN (Gayrimenkul Eğitmeni ve Yazarı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir