Yabancılara Satış ve Vatandaşlık Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gayrimenkul edinimi ve vatandaşlık kazanımı hakkındaki detaylı bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

Kısa bir özet geçmek gerekirse ilk olarak,

• Alınacak gayrimenkulün seçimi ve anlaşma sağlanması,
• 250.000 USD (Amerikan Doları) bedelinde ekspertiz raporu hazırlanması,
• Tapu müdürlüğüne satış için başvuru yapılması ve tapu alınması,
• Nüfus müdürlüğüne vatandaşlık kazanımı başvuru sürecinden oluşmaktadır.

Ekspertiz Raporu Sonrası Tapuya Başvuru Süreci

Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir. (Ön başvurular öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılmalıdır.)

Tapu Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

• Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız
bölüm bilgisi,
• Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
• İlgili Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”nin alınması,
• Taşınmaz Değerleme Raporu,
• Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
• Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında).
• Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman,
• Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği

Tapu Harcı Miktarı

Alınan dairenin ekspertiz raporu sonrası çıkan değerin %3 (yüzde 3) kadar tapu harcı ödenir. Ayrıca bölgeye özgü döner sermaye harcı ödenir.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru formu
2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
3. Pasaport (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
Murat Ergin Real Estate Services www.muratergin.net
4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi
gibi)
5. Sağlık raporu
6. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus
kayıt örneği
7. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
8. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt
belgesi örneği
9. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
10.Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı
kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi
yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve
usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi
11.Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin
eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge
12.Hizmet bedelinin Maliye Veznesine ödendiğini gösteren dekont

BAŞVURU FORMU

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir